TJENSTER

 

Vi tilbyr mange forskjellige tjenester. Vi har en fleksibel og moderne maskinpark som egner seg til små og store oppdrag.

Asfaltering

 

 

- Asfaltering av ny anlegg, reasfaltering og asfaltlapping.

 

- Oppgraving og bortkjøring av gammel asfalt til godkjent deponi.

 

- vi gjør også grunnarbeider i forkant asfalteringen.

Asfaltfresing &

asfaltsaging

 

 

- Saging og fresing av asfalt, fjerning av veimerking med fres.

Masseutskiftning &

Graving

 

- Opparbeidelse av veier, plasser med nødvendig grunnarbeid, veiduk og steinmasser.

 

- Oppfylling/utlegging av Jordmasser, pukk, singel og steinmasser. Planering og nedsetting av overvannskummer.

 

Matjord & plein

 

- Levering og utlegging av bark og matjord.

 

- Tilsåing av plen og ferdigplen.

 

- Felling av trær oppgraving og bortkjøring av stubber.

Kantsteinsetting

 

- Setting av kantstein, belegningstein og brostein.

 

 

 

 

Transport & Utleie

 

- Vi tilbyr også transport og utleie av maskiner og utstyr.

Daglig leder: Per Øivind Gjerberg

 

Tlf: 22 21 22 83

 

Mobil: 92 44 70 52

 

E-post: peroivind.gjerberg@online.no

Kontakt

Besøksadresse:

Lurudveien 5, 2020 Skedsmokorset

 

Postadresse:

Trondheimsveien 640, 0964 Oslo

Copyright @ All Rights Reserved