Asfaltering

Før ny asfalt legges utfører vi et godt grunnarbeid i forkant av asfalteringen og bortkjøring av gammel asfalt til godkjent deponi.  Vi utfører asfaltering av nyanlegg, reasfaltering og asfaltlapping.

Asfaltfresing og asfaltsaging

Saging og fresing av asfalt, fjerning av veimerking med fres.

20170711_161253

Masseutskiftning og graving

Med en grundig jobb med masseutskiftning kan vi opparbeide veier, plasser med nødvendig grunnarbeid, veiduk og steinmasser. Vi tar også på oss gravejobber med oppfylling og utlegging av jordmasser, pukk, singel og steinmasser. Planering og nedsetting av overvannskummer.

Kantsteinsetting

Setting av kantstein, belegningstein og brostein.

Matjord og plen

Levering og utlegging av bark og matjord.  Såing av plen og ferdigplen. Vi tar også på oss felling av trær oppgraving og bortkjøring av stubber.

Transport og utleie

Vi tilbyr også transport og utleie av maskiner og utstyr.

 

Les mer om vår maskinpark

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?