Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering 2023

Anleggservice Øst AS er et anleggsfirma som driver med vedlikehold av vei og har sin kjernevirksomhet innenfor asfaltering og anleggsarbeid. Selskapet ble etablert i 1996, og har siden starten har samme ledelse.

I Anleggservice Øst tar vi vårt samfunnsansvar på alvor, og vi har siden Åpenhetsloven trådte kraft i 2022 arbeidet med implementering av loven i vår virksomhet. Arbeidet har vært todelt der vi har gjennomgått våre gjeldende prinsipper og retningslinjer, og en aktsomhetsvurdering i forhold til fremtidig risiko. Videre har vi gjennomført en aktsomhetsvurdering av vår leverandørkjede. Arbeidet med Åpenhetsloven vil pågå over tid, og dette er første rapport som er utarbeidet efter krav og veiledning fra lovverket og Forbrukertilsynet som er kontrollorgan for loven. Rapporten vil vise metodene vi benytter i arbeidet, og foreløpige funn og vurderinger.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger omkring grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er av en dynamisk karakter, og vil kontinuerlig hensyntas i vår virksomhet. Anleggservice Øst AS vil årlig publisere rapport fra arbeidet, og ellers dersom særlige endringer eller hensyn tilsier det.

Anleggservice Øst AS forplikter seg å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at verdiene er forankret i alle ledd i virksomheten.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle